himefreeze
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
หญิง
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

กราฟฟิค/วาดภาพ : รับออกแบบวาดตัวละคร ไอเทมเกมส์ ภาพการ์ตูนต่างๆ ผ้าพันคอ โลโก้ ภาพประกอบต่างๆ ของขวัญแต่งงาน ของขวัญพิเศส ฯลฯ
นักออกแบบ/Designer : รับวาดตัวละคร ไอเทมเกมส์ ภาพการ์ตูนต่างๆ ผ้าพันคอ โลโก้ ภาพประกอบต่างๆ ของขวัญแต่งงาน ของขวัญพิเศส ฯลฯ
ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

Product สำหรับ ประกาศซื้อขายสินค้าของ

ภาพวาด/งานศิลปะ : รับวาดตัวละคร ไอเทมเกมส์ ภาพการ์ตูนต่างๆ ผ้าพันคอ โลโก้ ฯลฯ
ภาพวาด/งานศิลปะ : รับวาดตัวละคร ไอเทมเกมส์ ภาพการ์ตูนต่างๆ ผ้าพันคอ โลโก้ ฯลฯ
ภาพวาด/งานศิลปะ : รับวาดตัวละคร ไอเทมเกมส์ ภาพการ์ตูนต่างๆ ผ้าพันคอ โลโก้ ฯลฯ
Follower (0)
Following (0)
(X)