kopainana
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
ชาย
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

กราฟฟิค/วาดภาพ : ซ่อมแซมรูปภาพชำรุด ขาวดำทำสี รับแต่งภาพทุกประเภท 300 เริ่มต้น
สื่อสิ่งพิมพ์ : Ads โฆษณาส่งเสริมการขาย ทางสื่อมิเดีย 150 เริ่มต้น
ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

Product สำหรับ ประกาศซื้อขายสินค้าของ

Follower (0)
Following (0)
(X)