pthrspp
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
หญิง
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

ฟรีแลนซ์อื่นๆ : บริการงานเอกสาร งานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
รับจ้างทั่วไป : รับปรึกษางานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

Product สำหรับ ประกาศซื้อขายสินค้าของ

ผลงานอื่นๆ : บริการงานเอกสาร งานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
Follower (0)
Following (0)
(X)