grmoutsource
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
ชาย
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

นักป้อนข้อมูล : รับสมัครงาน Transcriber (ถอดเสียง/ถอดความ)
นักป้อนข้อมูล : รับสมัครงาน Transcription/Transcribe/ถอดเสียง/ถอดความ
นักแปลภาษา : หานักแปล EN>Thai (ทุกสาขา)
นักแปลภาษา : Looking for EN>TH Game Translator
นักแปลภาษา : หานักแปล Korean>Thai (Game)
ห้องสนทนา สำหรับ ตั้งกระทู้สนทนา ซื้อขาย

Following (0)
(X)