nateepat
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
ชาย
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

รับจ้างทั่วไป : EQHO เปิดรับสมัครนักแปลฟรีแลนซ์ Eng <> Thai และภาษาอื่นๆ จำนวนมาก
ฟรีแลนซ์อื่นๆ : รับสมัครนักแปลฟรีแลนซ์ภาษาจีน (Chinese-Thai Translator)
นักแปลภาษา : รับนักแปลฟรีแลนซ์ภาษาจีน (Chinese Translators)
ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

ฟรีแลนซ์อื่นๆ : ด่วน!!! หาฟรีแลนซ์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้ดีเยี่ยม
นักแปลภาษา : ด่วน!! ตามหานักแปลภาษาญี่ปุ่น (งานพาร์ททาม) WFH is allowed!!
นักแปลภาษา : ด่วน!! รับสมัครนักแปล ENG<>THAI ขอคนแปล Medical หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กราฟฟิค/วาดภาพ : รับสมัครฟรีแลนซ์ Graphic Design และ Instructional Design
นักแปลภาษา : ด่วน! ตามหานักแปลภาษาญี่ปุ่น ที่มีความรู้ด้านสื่อโซเชี่ยวมิเดีย (งานพาร์ททาม)
นักแปลภาษา : รับสมัครนักแปล ภาษาเกาหลี - ภาษาไทย (Korean - Thai Translators)
ห้องสนทนา สำหรับ ตั้งกระทู้สนทนา ซื้อขาย

Following (0)
(X)