ช่างภาพเชียงใหม่ ถ่ายและจัดอาหารเมืองได้


ช่างภาพที่ถ่ายอาหารได้ดี จัดอาหารเพื่อถ่ายได้ด้วย
โจทย์คืออาหารเมือง ทำเป็นขันโตก
ติดต่อได้ที่
denimpaper@gmail.com
ถ่ายภาพที่ โรงแรมที่นิมมาน


Province
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 3 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)